Tunne kylmäaineet

Mitä ne ovat ja mihin niitä käytetään?

HC-Systems

Tunne kylmäaineet – mitä ne ovat ja mihin niitä käytetään?

Jo nimikin sen kertoo – kylmäaineita käytetään kylmälaitteissa, jossa ne tuottavat kemiallisen reaktionsa ansiosta sellaista kylmää, mitä laitteen käyttötarkoituksessa haetaan. Kylmäaineita löytyy myös ilmastointijärjestelmistä, kuten ilmalämpöpumpuista, joissa kylmäaineet toimivat laitteessa myös lämmittämistarkoituksessa. Mitä kylmäaineista on hyvä tietää ja ymmärtää, ja miksi kylmäaineita valvotaan ja vaihdetaan nykyisin paljon?

Kylmäaineet palvelevat eri tavalla erilaisissa laitteissa

Kylmäaineita on kymmeniä erilaisia, ja yleisimmät niistä sisältävät erilaisia kemiallisia yhdisteitä, kuten fluorihiilivetyä. Käytössä olevista kylmäaineista osa on myös puhtaita luonnollisia hiilivety kylmäaineita kuten propaania, butaania, vetyä ja esimerkiksi ammoniakkia. Samaan ryhmään kuuluu myös luonnollisia kylmäaineita, joita ovat esimerkiksi hiilidioksidi, vesi ja ilma. Kylmäaineita jaotellaan erilaisiin ryhmiin erilaisten kriteerien mukaan, kuten höyrystymis- ja lauhtumiskriteerien, ympäristövaikutuksen tai aineiden orgaanisuuden mukaan. Kaikkia kylmäaineita ei voida hyödyntää kaikkiin laitteisiin, ja siksi kylmäaineet ja käyttölaitteet tulee tuntea hyvin.

Kylmäaineita säätelevät lait

Kylmäaineet ovat vuosien saatossa muuttuneet ja uusia lakiasetuksia niiden käyttöön on tullut paljon 2000-luvun aikana. Kylmäaineita on tutkittu ja niiden vaikutusta ympäristöön mitattu tarkoin. Uudistuksia ja asetuksia tulee yhä, ja alan ammattilaisten tärkeä tehtävä onkin huolehtia siitä, että laitteissa käytetään lain hyväksymiä kylmäaineita.

Haitallisimpien aineiden käyttöä säätelee F-kaasuasetus. Se koskee fluorattuja kasvihuonekaasuja ja niiden seoksia, joita käytetään useimmin esimerkiksi ilmalämpöpumpuissa. Asetuksen myötä tarkkailussa olevia kylmäaineita sisältävien laitteiden huoltoväliä on kiristetty, jotta voidaan varmistua siitä, ettei haitallista ainetta pääse ilmakehään esimerkiksi laitevuotojen kautta. Myös vaihtoehtoisia kylmäaineita on ilmestynyt saataville, eikä uusissa laitteissa enää käytetä ollenkaan ilmastolle haitallisia aineita.

Voivatko kylmäaineet olla haitaksi myös ihmiselle?

Suurin osa asiakkaille vastaan tulevista kylmäaineista ei ole myrkyllisiä, eikä niissä ole tutkimuksissa todettuja terveydellisiä haittavaikutuksia. Kaikki kylmäaineet ovat tietysti suurissa määrissä aina haitallisia ja sisältävät riskin. Suurissa pitoisuuksissa tietyt kylmäaineet voivat syrjäyttää hapen ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai tukehtumisen, mutta tällaista tilannetta ei koskaan synny pienten laitteiden kanssa, vaan vastaava vaaratilanne vaatisi jopa satoja kiloja kylmäainetta.

Myrkylliset kylmäaineet toimivat samalla periaatteella kuin myrkyllinen kaasu. Esimerkiksi jäähalleissa käytettävä ammoniakki on hyvin vaarallista ihmiselle, mutta sen voimakas haju karkottaa ihmiset jo hyvissä ajoin ennen kuin pitoisuus ilmassa muodostuu liian myrkylliseksi.

Räjähdyksiä ja palamista – ole varovainen näiden kylmäaineiden kanssa

Hiilidioksidi on saavuttanut suosiota kylmäaineena, ja sitä käytetään paljon esimerkiksi kaupoissa. Laitteistojen paineet voivat olla jopa kymmenkertaisia perinteisempiin laitteisiin nähden, jolloin laiterikossa voi muodostua vaaratilanteita. Paineen vuoksi komponentit voivat räjähtää, ja osia voi lennellä kovallakin vauhdilla. Tämä on harvinaista, mutta hyvä tiedostaa. Korkeassa pitoisuudessa hiilidioksidi voi aiheuttaa myös hiilidioksidimyrkytyksen, jonka oireita ovat mm. päänsärky, hengenahdistus ja pahoinvointi.

Nykyisin markkinoille tuotavien uusien ja ympäristöystävällisempien kylmäaineiden ongelma on myös aineiden herkkä palavuus. Laitteessa saattaa olla jopa propaania tai jokin sellainen seos, missä on palavia komponentteja ja tämä aiheuttaa luonnollisesti omat vaaratilanteensa.

Kylmäaineet ovat ammattilaisten työvälineitä – kysythän aina alan osaajalta apua

Vaikka kylmäaineet ovat harvoin terveydelle haitallisia, voi niiden kanssa syntyä kemiallisia reaktioita tai ne voivat olla erittäin helposti syttyviä. Tästä syystä on tärkeää, että kylmäaineiden kanssa ei lähdetä touhuilemaan yksin, vaan paikalle pyydetään aina alan ammattilainen.

Ammattilaiset osaavat auttaa ja palvella kaikkiin kylmäaineisiin ja -laitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kertakäyttöisiä säiliöitä F-kaasuja sisältävistä kylmäaineista ei ole enää ollut saatavilla vuodesta 2007 lähtien, eikä kyseisiä kylmäaineita voida edes myydä kuin vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille.

Kannamme huoltoautossa mukanamme yleisimpiä kylmäaineita, jotta nopeat vuotojen korjaukset ja aineiden tarpeelliset vaihdot onnistuvat helposti. Myös sinä voit selvittää, mitä kylmäainetta omistamissasi laitteissa on. Tunnistat kylmäaineiden koodit R-alkuisesta yhdistelmästä, kuten R-134A tai R-404A. Tieto laitteesi sisältämästä kylmäaineesta löytyy useimmiten laitteen tyyppikilvestä tai esimerkiksi vanhalta huoltolaskulta. Jos osaat kertoa meille huoltoa tai korjausta tilatessasi laitteesi kylmäaineen tunnuksen, se helpottaa työtämme ja voimme varautua avuksesi juuri oikealla kylmäaineella.

Ota yhteyttä meihin, jos tarvitset ammattilaisen neuvomaan kylmälaitteiden tai -aineiden kanssa. 

Lähteet:

Tukes.fi

Suomen Ympäristökeskus SYKE

TAKAISIN